СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Факультет гуманітарних наук

Кафедра літературознавства

Робочий тематичний план з дисципліни

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Обсяг годин – 90. Із загального обсягу годин: лекції – 20 год.

Триместр викладання – осінь. семінари – 6 год.

Форма контролю - залік

Кредитів ЄКТС -2,5 сам. робота - 62

АНОТАЦІЯ

Курс присвячено панорамному вивченню європейських аванґардів початку ХХ століття (1900-1930). Італійський футуризм, французький дадаїзм і сюрреалізм німецький експресіонізм, російський футуризм і ліве мистецтво становитимуть основний матеріал цієї панорами.

Увага курсу приділена перш за все літературним текстам і маніфестам, але важливим контекстом розмови про літературні революції є новий живопис (кубізм, супрематизм), фотографія, архітектура (конструктивізм), музика, кіно. Авангард є не лише новим розумінням художньої, зокрема, літературної, практики, але також СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ новим розумінням людини і історії, новим проживання часу, простору, світу.

Відтак, відповідний акцент буде поставлено на філософії авангарду: на „філософії життя” (Ф. Ніцше, А. Бергсон, З. Фройд), на марксизмі, який шукає „трансформувати світ”, але також на ренесансі альтернативних (антропософія, секстанство) і ортодоксальних релігій.

Важливою складовою курсу є парадокси аванґарду і модерності: бунт і повернення до традиції, радикальний нігілізм і релігійність, революція і повернення до архаїки. В результаті цієї розмови початок століття поставатиме не лише як психологія естетичних барикад, але і як неординарне переосмислення людини і історії.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ ТА ПЛАНІВ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Вступ до курсу СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Проблема визначення „авангарду”.
 2. Що таке „європейський авангард”?
 3. Періодизація авангарду.
 4. Авангард і суміжні поняття: modernité, модернізм, модерне.
 5. Авангард як ліве мистецтво.

Тема 2. Філософії європейського авангарду. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. „Філософія життя”.А. Бергсон. Ф. Ніцше і його вплив на авангард.
 2. Діонісійські мотиви в авангарді.
 3. Значення психоаналізу З. Фройда для авангарду.
 4. К.Маркс: „трансформувати світ”.

Тема 3. Нео-релігії європейського авангарду. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Ренесанс альтернативних і ортодоксальних релігій в авангарді.
 2. Антропософія, сектанство, ілюмінізм. Сведенборг.
 3. Вплив П. Успенського (Tertium Organum) на авангардний живопис (супрематизм) і літературу.
 4. Пошуки безсмертя в авангарді. Пошук виходу з-під влади часу і СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ простору.

Тема 4. Живопис, фотографія музика, кіно в авангарді. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Нове сприйняття простору в авангарді.
 2. Кубізм.
 3. Фовізм.
 4. Авангардні експерименти в фотографії.
 5. Супрематизм. Малєвич.
 6. Конструктивізм.

Тема 5. Італійський футуризм. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Значення італійського футуризму для європейського авангарду.
 2. „Слова на свободі” Марінетті.
 3. Політичний аспект футуризму. Конфлікт італійського і російського футуризмів.Тема 6. Російський футуризм, 1910-ті роки. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Зародження футуризму в Росії.
 2. Символізм і футуризм.
 3. Основні представники футуристичного руху (Хлєбніков, Маяковський, Кручьоних, Лившиц, Бурлюк).
 4. Кінець авангарду: футуризм і соцреалізм.

Тема 7. Російський постфутуризм, 1920-1930. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Літературні кола 1920-х років.
 2. Роль О. Туфанова в організації нового покоління авангардистів.
 3. ОБЕРІУ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: маніфест, діяльність, тексти.
 4. Авангард в 1930-ті: кінець авангарду.

Тема 8. Німецький експресіонізм. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Експресіонізм – напрямок, школа?
 2. Основні риси експресіонізму.
 3. Основні представники експресіонізму в живописі та літературі.

Тема 9. Дадаїзм і сюрреалізм. (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Виникнення дадаїзму та філософія дадаїзму.
 2. Стосунки дадаїзму з сюрреалізмом – конфлікт чи еволюція?
 3. Нарис історії „першого” сюррелізму: Андре Бретон, Луї Араґон, Філіп Супо. Основні поетики: автоматичне письмо (Фройд), техніка сновидіння.
 4. Група Бретона як політична організація: „Сюрреалізм на службі революції”.
 5. Інтернаціональний вимір сюрреалізму. Бельгійський сюрреалізм.

Тема 10. Після сюрреалізму: „антимодерний авангард” (лекція 2 год.)

Самостійна робота.

 1. Рене Домаль,
 2. Роже Жильбер-Леконт
 3. Андре Роллан де Реневіль.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЛІТЕРАТУРИ


documentazowktl.html
documentazowsdt.html
documentazowzob.html
documentazoxgyj.html
documentazoxoir.html
Документ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ