Практична робота №4

Тема: Сівалки для посіву цукрових буряків

Мета: Поглибити теоретичні знання з будови сівалок для посіву цукрових буряків, формування вмінь і навичок практичної діяльності та їх обслуговування.

Матеріально – технічне оснащення: сівалка ССТ-12Б, СУПН-8; плакати; підручники; заводські інструкції; набір інструментів; інструкційна картка; лінійка; домкрат; рулетка; крейда; набір регулювальних підкладок.

Хід заняття

1. Ознайомитись з теоретичними основами, методичними вказівками і завданням інструкційної карти.

2. Вивчити правила безпеки на робочому місці.

3. Заповнити таблицю 4.

Таблиця 4

Технічна характеристика сівалок

Марка сівалки Ширина захвату, м Глибина посіву, см Робоча швидкість, км/год Продуктивність, га/год Тип висівного апарата

4. Описати послідовність регулювання сівалки ___________ на задану норму висіву насіння і глибину.

5. Дати специфікацію висіваючого Практична робота №4 апарата вакуумної сівалки ______ (рис. 5).

Рис. 5. Схема висіваючого апарата вакуумної сівалки __________

6. Вказати особливості будови бурякової сівалки з барабанним висіваючим апаратом

Домашнє завдання: Підготуватись до наступної практичної роботи.

Контрольні запитання

1. Будова посівної секції сівалки.

2. Яка будова і процес роботи висівних апаратів?

3. Як відрегулювати норму висіву насіння на один погонний метр?

4. Послідовність регулювання глибини посіву.

5. Як визначити і встановити виліт маркера?

Оцінка ____________________________ Викладач ___________________________


documentazparsb.html
documentazpazcj.html
documentazpbgmr.html
documentazpbnwz.html
documentazpbvhh.html
Документ Практична робота №4