Первинна альтерація – це пошкодження, що відбувається безпосередньо внаслідок дії пошкоджуючого фактору.

Флогогенний (пошкоджуючий) фактор діє на структурно-функціональний елемент органу чи тканини. Структурно-функціональний елемент органу чи тканини – це просторово орієнтований комплекс, до складу якого входять спеціалізовані клітини, мікроциркуляторне русло (кровоносні та лімфатичні судини), рецептори та аферентні і еферентні провідники.

Як наслідок дії причини відбувається розвиток структурних і функціональних змін, які залежать від сили та тривалості дії пошкоджуючого фактору.

Під дією патогенного фактору частина клітин гине (руйнується безпосередньо внаслідок дії пошкоджуючого фактору), в іншій частині - підвищується проникність плазматичної мембрани клітини.

Внаслідок цього відбувається порушення обміну електролітів всередині клітини і поза клітиною, а саме: надмірне надходження іонів Na+ , Са2+, а відповідно Первинна альтерація – це пошкодження, що відбувається безпосередньо внаслідок дії пошкоджуючого фактору., і Н2О в середину клітини та вихід К+ у міжклітинний простір.

Накопичення води в клітині приводить до її гіпергідратації (набухання), а це веде до стиснення кровоносних судин і порушення мікроциркуляції.

Розвивається гіпоксія та пошкоджуються нові, інтактні клітини, що оточують зону пошкодження.

Гіпергідратація клітин призводить до порушення функціонування внутрішньоклітинних органел, в першу чергу, лізосом.

При руйнуванні лізосом, з них виходять лізосомальні протеолітичні ферменти, які активуються і розщеплюють білки, вуглеводи, жири. Руйнуються і інші клітинні органели, такі як: мітохондрії, які виробляють енергію для функціонування клітини. Це призводить до розвитку метаболічних порушень. Активація протеолітичних ферментів приводить до переважання катаболічних процесів, що Первинна альтерація – це пошкодження, що відбувається безпосередньо внаслідок дії пошкоджуючого фактору. разом з накопиченням іонів К+ веде до підвищення осмотичного тиску в осередку запалення.

Вторинна альтерація – це самопошкодження, яке відбувається під дією біологічно активних речовин (медіаторів запалення), що утворилися внаслідок первинної альтерації.

Вторинна альтерація є більш небезпечною і завдає більшого враження, ніж первинна, оскільки вторинну альтерацію важко зупинити і контролювати.

Вторинна альтерація триває незалежно від пошкоджуючого фактору, навіть коли пошкоджуючий фактор вже ліквідований (відсутній), вторинна альтерація може тривати днями, місяцями і навіть роками.

Такий процес, що характеризується самопошкодженням, самопідтриманням носить назву аутохтонний.

Характеристика медіаторів запалення

Медіатори запалення – це хімічні речовини, що виникають в місці запалення і забезпечують закономірний характер розвитку запалення, формування Первинна альтерація – це пошкодження, що відбувається безпосередньо внаслідок дії пошкоджуючого фактору. його місцевих і загальних проявів та відповідні наслідки.

Медіатори запалення поділяються на:

Ø клітинні

Ø плазменні.

До клітинних медіаторів відносяться:


documentazomlwr.html
documentazomtgz.html
documentazonarh.html
documentazonibp.html
documentazonplx.html
Документ Первинна альтерація – це пошкодження, що відбувається безпосередньо внаслідок дії пошкоджуючого фактору.